Ημερομηνία & Τόπος Διεξαγωγής
29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου  2020
Ξενοδοχείο Makedonia Palace
Μεγ. Αλεξάνδρου 2, ΤΚ 54640
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 897197

https://makedoniapalace.com 

Σημαντικές Ημερομηνίες
Ενημέρωση συγγραφέων 15 Σεπτεμβρίου
 2020

Επίσημη γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. 

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Στο Συνέδριο  χορηγούνται µόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

 
Πιστοποιητικά Παρακολούθησης
Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος. 

Κονκάρδες Συνέδρων
Οι κονκάρδες θα φέρουν barcode και θα σκανάρονται από ειδικό μηχάνημα κατά την είσοδο και έξοδο των συνέδρων από τις συνεδριακές αίθουσες. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης για κάθε σύνεδρο το οποίο αποτελεί το βασικό κριτήριο για τη διάθεση των μορίων και των πιστοποιητικών παρακολούθησης, βάσει της ισχύουσας εγκυκλίου του ΕΟΦ.

Εμπορική Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων & ιατρικού εξοπλισμού, σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο και με άμεση πρόσβαση στις αίθουσες του Συνεδρίου.