Κατα τη διάρκεια του Συνεδρίου, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου  θα πραγματοποιηθούν δύο Κλινικά Φροντιστήρια σε δύο ξεχωριστές αίθουσες:

Αίθουσα Α:
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ  

Συντονιστές: Γ. Μπαμίχας - Μ. Στάγκου

    09:00-11:00   Θεωρητικό Μέρος 
    11.30-13.30   Εκπαίδευση στα προπλάσματα.
                            Παρακέντηση κεντρικών φλεβών με υπερηχογραφική καθοδήγηση 
                            Τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων στα προπλάσματα  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ:  Ι. Γιαννικουρής, Μ. Γιαννοπούλου, Ι. Κουτής, Σ. Μικρός, Χ. Μπαντής, Γ. Σπανός 

 

Αίθουσα Β:
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ : ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  

9:00 - 11:00     Υπέρηχοι στα νεφρολογικά νοσήματα
                         Συντονιστές: Α. Παπαγιάννη, Α. Αναστασίου

11:10 - 13:30   Πρακτική εφαρμογή χρήσης των υπερήχων για την αξιολόγηση του ουροποιητικού (σε ομάδες)
                        Συντονιστές: Π. Σαραφίδης-.Ι. Γριβέας