Η υποβολή εργασιών έχει λήξει


Περιλήψεις που έχουν ανακοινωθεί σε προηγούμενα Συνέδρια της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι συγγραφείς είναι υπέυθυνοι για το περιεχόμενο των περιλήψεων και θα δημοσιευθούν όπως ακριβώς έχουν αποσταλεί.

Απαραίτητη προϋπόθεση παρουσίασης και δημοσίευσης της περίληψης αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αλλαγές παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Οργανωτικό Γραφείο του Συνεδρίου στο abstracts@22psn.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ – Υπόδειγμα Περίληψης, κάντε κλικ εδώ

 • Η περίληψη υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα
 • Το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις
 • Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι η Arial με μέγεθος γραμματοσειράς 10 ενώ το κείμενο θα πρέπει να είναι σε μονό διάστημα
 • Ο τίτλος της περίληψης  θα πρέπει να είναι με έντονα κεφαλαία γράμματα και να μην περιλαμβάνει στοιχεία που προδίδουν την προέλευση της περίληψης
 • Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να γράφονται στην ονομαστική με πεζοκεφαλαία γράμματα . Το επώνυμο θα πρέπει να ακολουθεί το αρχικό του ονόματος και κατόπιν να τίθεται υπό μορφή εκθέτη ο αριθμός που προσδιορίζει το φορέα (π.χ. Π. Παπαδόπουλος1)
 • Το επιστημονικό κέντρο θα πρέπει να αναγράφεται με italic πεζοκεφαλαία γράμματα. Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα επιστημονικά κέντρα, θα πρέπει η αντιστοιχία κέντρου και ονόματος να γίνεται με νούμερα και όχι με σύμβολα (π.χ. Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. “Γ. Γεννηματάς”)
 • Η περίληψη θα πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:
  Σκοπός
  Υλικό & Μέθοδος
  Αποτελέσματα
  Συμπεράσματα

  Οι ανωτέρω τίτλοι θα πρέπει να γράφονται με έντονη γραφή και πεζοκεφαλαία γράμματα 

Για να υποβάλετε την περίληψη σας παρακαλούμε κάντε κλίκ εδώ