Πρόεδρος Πασαδάκης Πλουμής

Μέλη

Αποστόλου Θεοφάνης
  Ελευθεριάδης Θεόδωρος
  Κορογιάννου Μαρία
  Μαρινάκη Σμαραγδή
  Μπολέτης Ν. Ιωάννης
  Ντουνούση Ευαγγελία
  Παπαγιάννη Αικατερίνη
  Πατεινάκης Παναγιώτης
  Πετράς Δημήτριος
  Σαραφίδης Παντελής
  Στάγκου Μαρία