Πρόεδρος 

Παπαγιάννη Αικατερίνη

Αντιπρόεδροι

Γούμενος Σ. Δημήτριος, Μπολέτης Ν. Ιωάννης

Γεν. Γραμματέας Παναγούτσος Στυλιανός
Ειδ. Γραμματέας Μπαμίχας Γεράσιμος
Ταμίας             Σταυρουλόπουλος Αριστείδης
   
Μέλη  Βλαχάκος Δημήτριος
  Γιαμαλής Παναγιώτης
  Δημητριάδης Χρυσόστομος
  Θώδης Ηλίας
  Καλαϊτζίδης Ρήγας
  Κασιμάτης Ευστράτιος
  Κολοβού Κυριακή
  Λιακόπουλος Βασίλειος
  Μαργέλλος Βασίλειος
  Μητσόπουλος Ευστάθιος
  Μπαντής Κωνσταντίνος
  Μπαντής Χρήστος
  Παπαχρήστου Ευάγγελος
  Παπουλίδου Φανή 
  Πρίντζα Νικολέτα
  Σαραφίδης Παντελής
  Σπαΐα Σοφία
  Τσιρπανλής Γεώργιος
  Τσουχνικάς Ιωάννης
  Φραγκίδης Στυλιανός
  Χριστίδου Φωτεινή