• Ημέρες

  00
 • Ωρες

  00
 • Λεπτά

  00
 • Δευτ.

  00

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 Ελπίζουμε ότι η πανδημία του ιού COVID-19 στη χώρα μας θα ελεγχθεί ικανοποιητικά έως την άνοιξη του επόμενου έτους και ότι το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία στις νέες ημερομηνίες του 13– 16 Μαΐου 2021, και στον ίδιο τόπο διεξαγωγής, το ξενοδοχείο Macedonia Palace στη Θεσσαλονίκη.

 Εν τούτοις πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους συναδέλφους, ανεξάρτητα εάν έχουν ή όχι αποστείλει εργασίες στην αρχική πρόσκληση του Συνεδρίου, να αποστείλουν εργασίες σχετικές με την πανδημία αλλά και γενικού νεφρολογικού ενδιαφέροντος. Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι η ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.22psn.gr για αποστολή εργασιών είναι και πάλι ανοικτή, οι οδηγίες για τη συγγραφή των εργασιών παραμένουν ίδιες και υπάρχουν  στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου και καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021.

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

    Αικατερίνη Παπαγιάννη
    Καθηγήτρια Νεφρολογίας ΑΠΘ
    Πρόεδρος Συνεδρίου

22nd Hellenic National Congress of Nephrology 
is endorsed by ERA-EDTA*


*ERA-EDTA’s endorsement is for the promotion of education in general, therefore the specific content of the event/course is the responsibility of the organizer